Preis & Verfügbarkeit
3 Feb 2017

PREIS & VERFüGBARKEIT

Preisliste 2022


DATUM
OFFIZIELLER WEBSEITENPREIS
REGULÄRER PREIS
01.01.2022 – 28.05.202266 € pro Nacht80 € pro Nacht
28.05.2022 – 04.06.2022ausgebuchtausgebucht
04.06.2022 – 02.07.2022ausgebuchtausgebucht
02.07.2022 – 09.07.2022ausgebuchtausgebucht
09.07.2022 – 20.08.2022ausgebuchtausgebucht
20.08.2022 – 27.08.2022ausgebuchtausgebucht
27.08.2022 – 03.09.2022ausgebuchtausgebucht
03.09.2022 – 10.09.2022ausgebuchtausgebucht
10.09.2022 – 17.09.2022ausgebuchtausgebucht
17.09.2022 – 31.12.202266 € pro Nacht80 € pro Nacht

Preisliste 2023


DATUM
OFFIZIELLER WEBSEITENPREIS
01.01.2023 – 27.05.202388 € pro Nacht
27.05.2023 – 01.07.2023144 € pro Nacht
01.07.2023 – 08.07.2023199 € pro Nacht
08.07.2023 – 26.08.2022270 € pro Nacht
26.08.2023 – 02.09.2023199 € pro Nacht
02.09.2023 – 09.09.2023144 € pro Nacht
09.09.2023 – 16.09.2023112 € pro Nacht
16.09.2023 – 31.12.202388 € pro Nacht
Verfügbarkeit für Wohnung 1

Available
Booked
Changeover
MDMDFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 September 202266€
24
25 September 202266€
25
26 September 202266€
26
27 September 202266€
27
28 September 202266€
28
29 September 202266€
29
30 September 202266€
30
Oktober 2022
MDMDFSS
01 Oktober 202266€
1
02 Oktober 202266€
2
03 Oktober 202266€
3
04 Oktober 202266€
4
05 Oktober 202266€
5
06 Oktober 202266€
6
07 Oktober 202266€
7
08 Oktober 202266€
8
09 Oktober 202266€
9
10 Oktober 202266€
10
11 Oktober 202266€
11
12 Oktober 202266€
12
13 Oktober 202266€
13
14 Oktober 202266€
14
15 Oktober 202266€
15
16 Oktober 202266€
16
17 Oktober 202266€
17
18 Oktober 202266€
18
19 Oktober 202266€
19
20 Oktober 202266€
20
21 Oktober 202266€
21
22 Oktober 202266€
22
23 Oktober 202266€
23
24 Oktober 202266€
24
25 Oktober 202266€
25
26 Oktober 202266€
26
27 Oktober 202266€
27
28 Oktober 202266€
28
29 Oktober 202266€
29
30 Oktober 202266€
30
31 Oktober 202266€
31
Verfügbarkeit für Wohnung 2

Available
Booked
Changeover
MDMDFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 September 202266€
24
25 September 202266€
25
26 September 202266€
26
27 September 202266€
27
28 September 202266€
28
29 September 202266€
29
30 September 202266€
30
Oktober 2022
MDMDFSS
01 Oktober 202266€
1
02 Oktober 202266€
2
03 Oktober 202266€
3
04 Oktober 202266€
4
05 Oktober 202266€
5
06 Oktober 202266€
6
07 Oktober 202266€
7
08 Oktober 202266€
8
09 Oktober 202266€
9
10 Oktober 202266€
10
11 Oktober 202266€
11
12 Oktober 202266€
12
13 Oktober 202266€
13
14 Oktober 202266€
14
15 Oktober 202266€
15
16 Oktober 202266€
16
17 Oktober 202266€
17
18 Oktober 202266€
18
19 Oktober 202266€
19
20 Oktober 202266€
20
21 Oktober 202266€
21
22 Oktober 202266€
22
23 Oktober 202266€
23
24 Oktober 202266€
24
25 Oktober 202266€
25
26 Oktober 202266€
26
27 Oktober 202266€
27
28 Oktober 202266€
28
29 Oktober 202266€
29
30 Oktober 202266€
30
31 Oktober 202266€
31
Verfügbarkeit für Wohnung 3

Available
Booked
MDMDFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 September 202266€
24
25 September 202266€
25
26 September 202266€
26
27 September 202266€
27
28 September 202266€
28
29 September 202266€
29
30 September 202266€
30
Oktober 2022
MDMDFSS
01 Oktober 202266€
1
02 Oktober 202266€
2
03 Oktober 202266€
3
04 Oktober 202266€
4
05 Oktober 202266€
5
06 Oktober 202266€
6
07 Oktober 202266€
7
08 Oktober 202266€
8
09 Oktober 202266€
9
10 Oktober 202266€
10
11 Oktober 202266€
11
12 Oktober 202266€
12
13 Oktober 202266€
13
14 Oktober 202266€
14
15 Oktober 202266€
15
16 Oktober 202266€
16
17 Oktober 202266€
17
18 Oktober 202266€
18
19 Oktober 202266€
19
20 Oktober 202266€
20
21 Oktober 202266€
21
22 Oktober 202266€
22
23 Oktober 202266€
23
24 Oktober 202266€
24
25 Oktober 202266€
25
26 Oktober 202266€
26
27 Oktober 202266€
27
28 Oktober 202266€
28
29 Oktober 202266€
29
30 Oktober 202266€
30
31 Oktober 202266€
31
Verfügbarkeit für Wohnung 4

Available
Booked
MDMDFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Oktober 2022
MDMDFSS
1
02 Oktober 202266€
2
03 Oktober 202266€
3
04 Oktober 202266€
4
05 Oktober 202266€
5
06 Oktober 202266€
6
07 Oktober 202266€
7
08 Oktober 202266€
8
09 Oktober 202266€
9
10 Oktober 202266€
10
11 Oktober 202266€
11
12 Oktober 202266€
12
13 Oktober 202266€
13
14 Oktober 202266€
14
15 Oktober 202266€
15
16 Oktober 202266€
16
17 Oktober 202266€
17
18 Oktober 202266€
18
19 Oktober 202266€
19
20 Oktober 202266€
20
21 Oktober 202266€
21
22 Oktober 202266€
22
23 Oktober 202266€
23
24 Oktober 202266€
24
25 Oktober 202266€
25
26 Oktober 202266€
26
27 Oktober 202266€
27
28 Oktober 202266€
28
29 Oktober 202266€
29
30 Oktober 202266€
30
31 Oktober 202266€
31
Verfügbarkeit für Wohnung 5

Available
Booked
MDMDFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Oktober 2022
MDMDFSS
1
02 Oktober 202266€
2
03 Oktober 202266€
3
04 Oktober 202266€
4
05 Oktober 202266€
5
06 Oktober 202266€
6
07 Oktober 202266€
7
08 Oktober 202266€
8
09 Oktober 202266€
9
10 Oktober 202266€
10
11 Oktober 202266€
11
12 Oktober 202266€
12
13 Oktober 202266€
13
14 Oktober 202266€
14
15 Oktober 202266€
15
16 Oktober 202266€
16
17 Oktober 202266€
17
18 Oktober 202266€
18
19 Oktober 202266€
19
20 Oktober 202266€
20
21 Oktober 202266€
21
22 Oktober 202266€
22
23 Oktober 202266€
23
24 Oktober 202266€
24
25 Oktober 202266€
25
26 Oktober 202266€
26
27 Oktober 202266€
27
28 Oktober 202266€
28
29 Oktober 202266€
29
30 Oktober 202266€
30
31 Oktober 202266€
31
Verfügbarkeit für Wohnung 6

Available
Booked
MDMDFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 September 202266€
25
26 September 202266€
26
27 September 202266€
27
28 September 202266€
28
29 September 202266€
29
30 September 202266€
30
Oktober 2022
MDMDFSS
01 Oktober 202266€
1
02 Oktober 202266€
2
03 Oktober 202266€
3
04 Oktober 202266€
4
05 Oktober 202266€
5
06 Oktober 202266€
6
07 Oktober 202266€
7
08 Oktober 202266€
8
09 Oktober 202266€
9
10 Oktober 202266€
10
11 Oktober 202266€
11
12 Oktober 202266€
12
13 Oktober 202266€
13
14 Oktober 202266€
14
15 Oktober 202266€
15
16 Oktober 202266€
16
17 Oktober 202266€
17
18 Oktober 202266€
18
19 Oktober 202266€
19
20 Oktober 202266€
20
21 Oktober 202266€
21
22 Oktober 202266€
22
23 Oktober 202266€
23
24 Oktober 202266€
24
25 Oktober 202266€
25
26 Oktober 202266€
26
27 Oktober 202266€
27
28 Oktober 202266€
28
29 Oktober 202266€
29
30 Oktober 202266€
30
31 Oktober 202266€
31